Formavimo pertvarkymo projektai

 • Žemės sklypo(ų) nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Žemės sklypo(ų) planas (su atliktais kadastriniais matavimais);
 • Statinių nuosavybės dokumentas (statinių nekilnojamojo turto registro pažyma), kai formuojamas sklypas po esamais pastatais;
 • Leidimas formavimo ir pertvarkymo projektui rengti. Miestų ir miestelių teritorijoje išduoda rajono savivaldybė. Kaimiškose vietovėse išduoda Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rajonų skyriai;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimas. Išduodami arba savivaldybėse, arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rajonų skyriuose;
 • Kreditorių sutikimai dėl žemės sklypo(ų) pertvarkymo (kai sklypas įkeistas bankui ar kitam fiziniam, ar juridiniam asmeniui);
 • Topografinė nuotrauka, jei sklypas pertvarkomas miesto ar miestelio teritorijoje kitos paskirties žemėje.
 • Pertvarkomas(i) sklypas(i) pagal išduotus reikalavimus projektui rengti;
 • Atliekamos visos derinimo procedūros su projektą tvirtinančiomis institucijomis;
 • Po patvirtinto projekto atliekami naujų suformuotų sklypų kadastriniai matavimai;
 • Paženklinamos naujai suformuotų sklypų ribos.
 • Sujungiant ar padalijant esamus sklypus;
 • Suformuojant žemės sklypą (po esamais statiniais);
 • Atidalijant sklypo dalis iš bendrosios nuosavybės;
 • Prisiperkant laisvą valstybinę žemę, kai prie esamo žemės sklypo yra įsiterpęs valstybinės žemės plotas, kuris negali būti suformuotas kaip atskiras, racionalus sklypas;
 • Keičiant paskirtį.

Formavimo pertvarkymo projektai