Požeminių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka

Atliekama nutiesus naujas požemines komunikacijas, fiksuojama jų planinė ir vertikalioji padėtis, nustatomos jų techninės charakteristikos. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar duomenų bazes.

 • Inžinerinio tinklo (kuriam atliekama geodezinė kontrolinė nuotrauka) projektas;
 • Skaitmeninė vietovės topografinė nuotrauka. Po 15 metrų nuo klojamo tinklo ašinės linijos.

Vaizduojami atstumai nuo charakteringų ar pastovių vietovėje esančių taškų (namų kampų, tvorų, stulpų ir t.t), nustatomas tinklo aukštis, įgilinimas (altitudė). Jeigu vietovėje nėra pastovių situacijos elementų, pririšimai vaizduojami LKS 94 koordinatėmis.

 

Nuotraukoje nustatoma:

 • Visų įrenginių (šulinių, kamerų, hidrantų, hidraulinių uždorių, kondensacinių puodų ir kt.) planinė padėtis ir altitudės;
 • Vamzdžių skersmenys, medžiaga, apsauginių vamzdžių medžiaga ir skersmenys;
 • Savitakinių komunikacijų skysčių tekėjimo kryptis, nuolydis, slėgis (dujotiekiui), įtampa (elektros tinklui).
 • Norint pradėti eksploatuoti įrengtą inžinerinį tinklą;
 • Norint perduoti inžinerinį tinklą miesto tinklams eksploatuoti ir bei prižiūrėti;
 • Norint suformuoti inžinerinį tinklą kaip atskirą inžinerinį statinį.

Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka

Statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų.

 • Žemės sklypo nuosavybės pažymėjimas;
 • Statinio techninis projektas;
 • Žemės sklypo planas.

 

Statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, atliekama statant arba baigus statyti įvairios paskirties statinius. Šioje nuotraukoje fiksuojama faktinė statinio vieta sklypo atžvilgiu. Fiksuojamos faktinės aukščiausio taško bei nulinė altitudės. Fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje.

 • Pateikiant dokumentus namo pridavimui (įteisinimui) valstybinei statybų inspekcijai;
 • Tikrinant ar išlaikyti atstumai nuo statinio iki sklypo ribos;
 • Tikrinant ar tvoros nepastatytos už sklypo ribos;
 • Tikrinant ar nepažeistas statinio aukštingumas;
 • Norint gauti finansavimą iš banko dėl nebaigtos statybos.

Požeminių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka

Atliekama nutiesus naujas požemines komunikacijas, fiksuojama jų planinė ir vertikalioji padėtis, nustatomos jų techninės charakteristikos. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar duomenų bazes.

Pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka

Statinio kontrolinė geodezinė nuotrauka, kurioje nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų.