Geodezija

Žemės sklypo kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo turto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį turtą apibūdinantys kadastro duomenys.

 • Žemės sklypo nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Preliminarus žemės sklypo planas (jei kadastriniai matavimai niekada nebuvo atlikti);
 • Senas žemės sklypo planas bei ribų paženklinimo – parodymo aktas (jei sklypui buvo atlikti kadastriniai matavimai ne valstybinėje koordinačių sistemoje arba jei tikslinamas sklypo užstatymo plotas pasistačius sklype statinių);
 • Sklype esančių statinių nuosavybės dokumentas (statinių nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Išskirtiniais atvejais kita dokumentacija (sklypo abrisas, statinių išdėstymo schema ir kt.).
 • Žemės sklypo ribų koordinatės bei tose vietose įtvirtinami riboženkliai;
 • Apskaičiuojamas žemės sklypo plotas;
 • Parengiamas planas, kuriame atvaizduojami pastatai, žemės naudmenos, servitutai;
 • Sklypui nustatomi apribojimai;
 • Parengiama žemės sklypo kadastrinių matavimų byla;
 • Apskaičiuojama sklypo nominali vertė ir rinkos vertė (naudojant masinio vertinimo modelius).
 • Norint sužinoti tikslias savo sklypo ribas;
 • Atliekant notarinius veiksmus (perkant – parduodant, dovanojant, perrašant turtą miesto teritorijoje esantiems sklypams);
 • Norint prisiregistruoti namą ar kitą statinį registrų centre (jei registruojamas naujai pastatytas pastatas anksčiau jokiuose dokumentuose nefigūravo);
 • Žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
 • Atliekant sklypų formavimą valstybinėje žemėje po patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų, formavimo-pertvarkymo projektų ir kt.).

Topografija

Topografinis planas (toponuotrauka) – nedidelis vietovės sklypo grafinis vaizdas, stambaus mastelio (1:500–1:5000) brėžinys, sudarytas neatsižvelgiant į žemės sferiškumą. Topografiniuose planuose atvaizduojama žemės paviršiaus situacija, esantys inžineriniai tinklai, žemės naudmenos ir žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis, t. y. aukščiu virš jūros lygio.

 • Žemės sklypo nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Preliminarus planelis, kuriame matomas reikalingas toponuotraukos plotas ir ribos (dažniausiai pateikia architektas);
 • Topografiniame plane:
  • Vaizduojami visi antžeminiai situacijos elementai: keliai, namai, tvoros, augmenija, vandens telkiniai ir kiti svarbūs elementai;
  • Vaizduojami visi po žeme einantys inžineriniai tinklai;
  • Atvaizduojamas objekto reljefas su altitudėmis.
 • Toponuotraukos suderinamos su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis;
 • Užsakovui pateikiamas suderintas planas tiek popierine, tiek skaitmenine forma;
 • Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos (jei yra gautos specialios sąlygos dėl inžinerinių tinklų prisijungimo prie miesto tinklų). Išduoda: AB „ESO“, kiti komunalininkai.
 • Vaizduojami visi antžeminiai situacijos elementai: keliai, namai, tvoros, augmenija, vandens telkiniai ir kiti svarbūs elementai;
 • Vaizduojami visi po žeme einantys inžineriniai tinklai;
 • Atvaizduojamas objekto reljefas su altitudėmis;
 • Toponuotraukos suderinamos su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis;
 • Užsakovui pateikiamas suderintas planas tiek popierine, tiek skaitmenine forma.
 • Topografinė nuotrauka yra reikalinga projektuojant statinius, juos rekonstruojant;
 • Projektuojant inžinerinius tinklus;
 • Prieš atliekant sklypų projektavimo darbus (detaliuosius planus, formavimo-pertvarkymo projektus miestų, miestelių teritorijose).

Geodezija

Žemės sklypo kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo turto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį turtą apibūdinantys kadastro duomenys.

Topografija

Topografinis planas (toponuotrauka) – nedidelis vietovės sklypo grafinis vaizdas, stambaus mastelio (1:500–1:5000) brėžinys, sudarytas neatsižvelgiant į žemės sferiškumą. Topografiniuose planuose atvaizduojama žemės paviršiaus situacija, esantys inžineriniai tinklai, žemės naudmenos ir žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis, t. y. aukščiu virš jūros lygio.