Pastatų kadastriniai matavimai

Tai procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo turto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti arba papildyti.

 • Žemės sklypo nuosavybės dokumentas (nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Sklype esančių statinių nuosavybės dokumentas (statinių nekilnojamojo turto registro pažyma);
 • Projektas;
 • Statybos (rekonstrukcijos) leidimas;
 • Įsakymas dėl adreso suteikimo.
 • Nustatomi statinių parametrai, charakteristikos ir kiti techniniai duomenys;
 • Parengiami pastatų aukštų planai;
 • Apskaičiuojama statinio vidutinė rinkos vertė;
 • Parengiama nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.
 • Naujai pastačius statinį;
 • Statinį (pastatą, patalpą) rekostravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, kuriam Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.

Pastatų kadastriniai matavimai

Tai procesas, kurio metu atliekami nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ar kiti teisės aktų nustatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo turto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti arba papildyti.